Aby otrzymac szczelny kanal betonowy, grubosc jego scian nie powinna byc mniejsza niz 15 cm

Aby otrzymać szczelny kanał betonowy, grubość jego ścian nie powinna być mniejsza niż 15 cm; w gruntach silnie nawodnionych grubość ta nie powinna być mniejsza niż 20 cm. Przy wykonywaniu większych obiektów betonowych w szerokich wykopach odeskowanych, można wykonać zewnętrzną izolację kanału przyklejając ją przed rozpoczęciem betonowania do specjalnych ścianek ochronnych, murowanych lub betonowych przylegających do bali obudowy wykopu. Zachodzi wtedy konieczność poszerzenia wykopu, aby można było w nim zmieścić wspomniane ścianki ochronne; należy również pozostawić w gruncie materiał drzewny obudowy ścian wykopu. Przygotowanie betonu dla opisywanych robót przy budowie kanałów nie różni się od przygotowania go dla robót betoniarskich na powierzchni. Należy stosować mechaniczne mieszanie betonu i dokładnie sprawdzać dozowanie jego składników, aby otrzymać beton o właściwej wytrzymałości oraz szczelności. [podobne: mady, energia hydratacji, plan zagospodarowania przestrzennego zabierzów ]

Powiązane tematy z artykułem: energia hydratacji mady plan zagospodarowania przestrzennego zabierzów