Barcice sa jednostka podstawowa, slabo wyposazona w uslugi

Barcice są jednostką podstawową, słabo wyposażoną w usługi. Znajdują się tutaj: szkoła podstawowa, biblioteka, świetlica, ośrodek zdrowia, poczta, sklep spożywczy i kiosk Ruchu, klub-kawiarnia. W 1972 roku Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Krakowie przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu na odcinku Rytro-Barcice. Wieś ma 120 miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych. W sezonie 1971 roku z wypoczynku skorzystało 350 osób, czyli ruch wypoczynkowy jest jeszcze dosyć mały. W 1967 roku Barcice uchwałą PPRN VI Nowym Sączu otrzymały status wsi turystycznej. Od tego czasu, dzięki poczynaniom miejscowych władz, nowe budynki mieszkalne wznoszone są z myślą o przyjmowaniu turystów. Należy tutaj wspomnieć, że powiat nowosądecki pierwszy w Polsce, wykorzystując naturalne warunki dla rozwoju wczasów, uzdrowisk i turystyki, podjął program rozwoju zaakceptowany przez Uchwałę nr 151 Rady Ministrów z dnia 9 maja 195 8 roku i wyznaczył dalszy rozwój gospodarczy powiatu w następujących trzech podstawowych dziedzinach: 1) rozwój turystyki, wczasów i uzdrowisk, jako główna funkcja w gospodarce powiatu 2) rozwój rolnictwa opartego na naturalnych warunkach klimatyczno-glebowych z dominującym sadownictwem i hodowlą 3) rozwój przemysłu terenowego opartego na lokalnych zasobach surowcowych, nieuciążliwego dla otoczenia i podporządkowanego zasobom ochrony przyrody i krajobrazu, rozwój chałupnictwa i twórczości ludowej z uwzględnieniem istniejących tutaj tradycji. Od 1970 roku organizuje się doroczne konkursy na najlepszą wieś turystyczną i najlepszą zagrodę. W szkołach Nowosądecczyzny od 1969 roku regularnie wykładane jest krajoznawstwo z myślą o przygotowaniu ludzi do pracy w obsłudze ruchu turystycznego. Liczba odwiedzających Ziemię Sądecką sięga już 1200 tys. osób (1971 r.), a coroczny przyrost wynosi 200-300 tys. osób. Według oceny Rady Turystyki GKKFiT powi at nowosądecki najlepiej rozwiązał problem wsi turystycznych l dysponuje ogromnymi doświadczeniami w tej dziedzinie. [więcej w: olx dąbrowa górnicza, roboty wykończeniowe, studnie głębinowe cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: olx dąbrowa górnicza roboty wykończeniowe studnie głębinowe cennik