Dom mieszkalny nie jest jedynym budynkiem na dzialce

Dom mieszkalny nie jest jedynym budynkiem na działce. Nawet ludność nierolnicza wznosi inne budynki, chociażby komórki i szopy o różnorodnym przeznaczeniu. Budynki mieszkalne w stosunku do innych obiektów są sytuowane najbliżej drogi. Zagospodarowanie znacznej części działek jest niewłaściwe świadczy o tym nieracjonalne ustawienie budynków o różnym przeznaczeniu. Na niektórych działkach brak wydzielonego miejsca pod ogródki kwiatowe, krzewy lub drzewa ozdobne (zieleń izolująca), a niekiedy również pod warzywniki i sady. Bardzo rzadko można spotkać wydzielone miejsce dla rekreacji urlopowiczów. Poza Karwią, gdzie stosunkowo często występuje, chociaż niewielki teren przeznaczony na miejsce zabaw dzieci, ławeczki, niewielkie boisko, we wszystkich miejscowościach nie zanotowano tego zjawiska. Charakterystyczne, że tutaj najwięcej jest działek małych i prawidłowo zagospodarowanych. W Karwi zwraca uwagę umiejętne wykorzystanie terenu. Dla uzupełni enia należy dodać, że większość respondentów uważała za zbędne, wręcz niepotrzebne, wydzielenie na działce miejsca na rekreację, czy parking lub camping. Zdaniem respondentów wolna przestrzeń i kontakt z przyrodą urlopowiczom wystarczą. Dokonując inwentaryzacji s twierdzono, że studnia występuje w ponad 70% działek, ustęp suchy w prawie 90%, a około 16% działek posiada osadniki typu szambo. To ostatnie urządzenie występuje najczęściej w (około 42% przebadanych tam działek), najrzadziej w Sulęczynie <= br=> [patrz też: studnie głębinowe cennik, olx wałbrzych, ogrodzenia joniec ]

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenia joniec olx wałbrzych studnie głębinowe cennik