Ilosc stali w przekroju

Ilość stali w przekroju, w którym następuje przerwa robocza, musi być niewielka, czyli , może być tylko taka, jaka jest niezbędna do konstrukcyjnego połączenia prętów kolejnych faz betonowania. W wąskich wykopach, przy opracowywaniu metod wykonawstwa. robót, należy przewidzieć możliwość chwilowego odginania prętów zbrojenia, aby można było zachować ciągłość zbrojenia. Ze względu na opisane wyżej trudności łączenia prętów w przerwach roboczych, zaleca się projektować te przerwy w takich miejscach przekroju, gdzie wielkość momentu gnącego jest równa zeru, tzn. w pobliżu miejsca, gdzie momenty gnące zmieniają znaki. W przekrojach takich znajduje się zawsze pewna liczba prętów uzbrojenia wystająca z przekroju na długość konieczną do zakotwienia lub połączenia prętów (30 do 40 d, gdzie d – średnica pręta uzbrojenia głównego). [podobne: olx wałbrzych, malowanie podbitki, kanał betonowy ]

Powiązane tematy z artykułem: kanał betonowy malowanie podbitki olx wałbrzych