Krzemian dwuwapniowy (C2S)

Z biegiem czasu koloidalny osad uwodnionego krzemianu dwuwodnego zmienia się w wyraźnie krystaliczny. Charakterystyczną cechą hydrolazy krzemianu trójwapniowego jest to, że przebiega ona bardzo szybko. Pod działaniem wody na C3S w wyższej temperaturze, np. w wannach obróbki termicznej w autoklawach, zaobserwowano powstawanie uwodnionego krzemianu dwuwapniowego w postaci krystalicznej. Krzemian dwuwapniowy (C2S) w procesie hydratacji przyłącza wodę, przy czym powstaje uwodniony krzemian dwuwapniowy. Reakcję tę można !przedstawić za pomocą równania 2CaO Si02 + nH20 = 2CaO• Si02 . nH20 Skład i struktura powstałego produktu hydratacji są 8llla10gicŹne do składu i struktury uwodnionego krzemianu dwuwapnioweqo powstającego na skutek hydrolizy krzemianu trójwapniowego. Reakcja hydratacji C2S przebiera jednak w porównaniu z hydrolizą CaS znacznie wolniej. Glinian trójwapniowy (CaA) w wyniku intensywnej hydratacji daje uwodnione gliniany wapniowe, mające wyraźną budowę krystaliczną. Struktura i skład tych uwodnionych glinianów zależy od temperatury w której one powstają, W normalnej temperaturze tworzą się uwodnione gliniany o strukturze płytkowej, krystalizujące w układzie heksagonalnym o składzie 4CaO• Ah03 nH20 gdzie n = 12 -:- 14 2CaO . Ah03 . nH20 gdzie n = 5 -:- 9 Glinian trójwapniowy (C3A) poddany hydratacji w wyższej temperaturze przechodzi od razu w krystaliczny regularny 3CaO . AhO:; 6H20, Hydratacja przebiega inaczej, gdy w wzorze wodnym znajduje się siarczan wapniowy (CaSO. l), jak w wypadku zaczynu cementowego. Wówczas zachodzi reakcja pomiędzy glinianem trójwapniowym a siarczanem wapniowym, w której wyniku tworzy się złożono sól siarazanoglinian wapniowy, krystalizujący w układzie heksagonalnym. Powstały związek jest trudno rozpuszczalny -i wydziela się z roztworu w postaci długich igieł, Hydratacja glinianu trójwapniowego rozpoczyna się dopiero po związaniu całej ilości ,gipsu znajdującej się w roztworze. [podobne: ogrodzenia joniec , budowa kortów tenisowych , olx kłodzko ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa kortów tenisowych ogrodzenia joniec olx kłodzko