Krzemian trojwapniowy (C3S)

W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań dotyczących hydratacji cementu za pomocą mikroskopu elekitronowego. Krzemian trojwapniowy (C3S) pod wpływem wody łatwo ulega hydrolizie, przy czym zależnie od ilości działającej wody końcowe produkty hydrolizy mogą być różne. Pod działaniem dużego nadmiaru wody może nastąpić pełny rozkład hydrolityczny krzemianu trójwapniowego na oddzielne uwodnione tlenki według reakcji. 3CaO• SiOz + nH20 = 3Ca(OH)2 + Si02 (n – 3) H20 Jeżeli zaś reakcja zachodzi w nasyconym roztworze wapna, jak np. w zaprawach ,i betonach cementowych, to hydroliza krzemianu trójwapniowego prowadzi do powstania uwodnionego krzemianu dwuwapniowego i wodorotlenku wapniowego według następującego wzoru 3CaO . Si02 + nH20 = Ca:(OH)2 + 2CaO . S102 (n – 1)H20 Wodorotlenek wykrystalizowuje się z nasyconego roztworu, uwodniony zaś krzemian dwuwapniowy na skutek swej małej rozpuszczalności wydziela sie jako osad koloidalny. Co do struktury tego związku zdania badaczy są podzielone. Jedni z nich twierdzą, że związek ten, zwłaszcza w pierwszym okresie swego powstania jest bezpostaciowy, inni – że jest on bardzo drobnokrystaliczny i że wskutek swego dużego rozdrobnienia zachowuje się jak koloid. [więcej w: ogrodzenia joniec , budowa kortów tenisowych , olx kłodzko ]

Powiązane tematy z artykułem: budowa kortów tenisowych ogrodzenia joniec olx kłodzko