Próby betonowania sklepienia

Główną różnicę między betonowaniem a murowaniem stanowi konieczność oczekiwania na stwardnienie betonu przed usunięciem bębnów lub krążyn przy sklepieniach betonowych. Jak to już było wyżej opisane, przy sklepieniach murowanych bębny, na których murowane było sklepienie, usuwa się przed zupełnym stwardnieniem zaprawy w spoinach. Przy sklepieniach betonowych można przesuwać bębny lub rozdeskowywać krążyny najwcześniej po 7 dniach po zabetonowaniu, jeśli nie jest stosowany specjalny szybko twardniejący cement. Ten okres czasu potrzebny na stwardnienie betonu znacznie wydłuża obudowany odcinek wykopu, w którym wykonuje się roboty, zwiększa zapotrzebowanie i rozchód drewna potrzebnego do budowy i w ten sposób również poważnie przyczynia się do wzrostu kosztów budowy kanału. Próby betonowania sklepienia na przesuwnych bębnach stalowych nie dały korzystnych rezultatów; powierzchnia betonu wykonywanego na krążynach pokrytych blachą nie miała oczekiwanej i potrzebnej gładkości. [hasła pokrewne: ustanowienie służebności, kalkulator zużycia prądu, ogrodzenia joniec ]

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator zużycia prądu ogrodzenia joniec ustanowienie służebności