Srednio na budynek przypada 4,5 izby, a na mieszkanie 2,5 izby, na 1 izbe – 1,39 osób

Średnio na budynek przypada 4,5 izby, a na mieszkanie 2,5 izby, na 1 izbę – 1,39 osób. W wodociąg wyposażonych jest 32,7010 mieszkań, zaś w wc – 18,6010. W Glinojecku znajdują się następujące instytucje i zakłady przemysłowe: GRN, GS, SOP, poczta, cukrownia Izabelin, piekarnia, zakład legalizacji wag, elektrownia. Wieś jest dobrze wyposażona w usługi: ośrodek zdrowia, apteka, świetlica, kino na 250 miejsc, szkoła podstawowa, przedszkole, 13 sklepów (6 spożywczych i 7 przemysłowych), kiosk Ruchu, restauracja, hotel robotniczy, 13 zakładów usługowych. Glinojeck nie ma tradycji w zakresie wypoczynku typu letniskowego. Poza przyjazdami rodziny z miasta, ruch turystyczny nie był tutaj notowany. Po raz pierwszy w 1972 roku Spółdzielnia Turystyczna Gromada zawarła umowy na 20 miejsc noclegowych na lipiec i sierpień. IV. ANALIZA MATERIALOW Z BADAN TERENOWYCH 1. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW BADANYCH BUDYNKÓW Liczba badanych inwestorów jest mniejsza (10 6) od liczby zinwentaryzowanych obiektów (111), ponieważ pięciu inwestorów miało po 2 budynki: w Sulęczynie, Karwi, Murzisichlu – po jednym i dwa w Glinoecku. Budynki te użytkowane były tylko okresowo. Ponad 40 % badanych głównych użytkowników stanowili pracownicy fizyczni, część z nich to chłopi robotnicy. Wśród pracowników fizycznych nieliczną grupę stanowią pracownicy niewykwalifikowani. Prawie 1/3 respondentów to rolnicy pracujący w zasadzie tylko we własnym gospodarstwie. Pracownicy umysłowi stanowią grupę około 17010,. Między badanymi miejscowościami nie ma większych różnic w grupie społecznej głównego użytkownika badanych budynków. [patrz też: hydratacja cementu, olx kłodzko, blaty kuchenne z konglomeratu ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne z konglomeratu hydratacja cementu olx kłodzko