Studzienka z kregów betonowych

Studzienka z kręgów betonowych przy głębokości mniejszej niż 3,0 m. Przy tej głębokości nie ma możliwości zastosowania kręgu przejściowego, stosuje się więc na całej wysokości kręgi o średnicy takiej, jak dla komory roboczej. Studnie rewizyjne na kanałach żelbetowych szczególnie pracujących pod ciśnieniem i ze szczelnymi włazami konstruowane są z żelbetu na miejscu budowy. Typowa studzienka tego rodzaju. Na kanałach kamionkowych komorę roboczą studzienki rewizyjnej i przejście pod komin buduje się zazwyczaj z cegły kanalizacyjnej, a tylko komin z gotowych kręgów betonowych . Przejście z większej średnicy komory roboczej do mniejszej średnicy komina wykonuje się przez stopniowe nadwieszanie kolejnych pojedynczych warstw cegieł (największe nadwieszanie przyjmuje się równe 5 cm) jest to tzw. pojedyncze naciąganie muru. [więcej w: mady rzeczne, energia hydratacji, kanał betonowy ]

Powiązane tematy z artykułem: energia hydratacji kanał betonowy mady rzeczne