Schody ogniotrwale

Schody ogniotrwałe Do najczęściej obecnie stosowanych konstrukcji schodów ogniotrwałych należą schody żelbetowe, zarówno betonowane na miejscu budowy, jak i składane z gotowych elementów. Schody monolityczne, betonowane na miejscu budowy, tworzą jednolitą, łamaną płytę żelbetową. Konstrukcja płyty może być wykonana w ten sposób, że od spodu będzie widoczna tylko jednolita, dwukrotnie załamana powierzchnia, bez wystających belek lub też z wystającymi belkami Schody prefabrykowane żelbetowe składane na miejscu budowy przyspieszają wykonanie klatki schodowej i dają dużą oszczędność drewna, którego używa się na deskowanie schodów betonowanych na miejscu budowy. Najprostszym typem schodów prefabrykowanych są schody wspornikowe ze stopni gotowych opisanych w rozdziale I . Montaż biegu schodów. Continue reading „Schody ogniotrwale”

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykończeniowe Po wykonaniu budynku w stanie surowym przystępuj e się do wewnętrznych robót wykończeniowych. Z robót tych najważniejsze i zarazem najbardziej pracochłonne są roboty tynkowe, roboty posadzkowe i roboty malarskie. Jeżeli budynek w stanie surowym jest gotowy późną jesienią i roboty wykończeniowe mają być prowadzone zimą, to przystępując do robót należy budynek zamknąć, tzn. osadzić i oszklić stolarkę. Utrzymanie tej kolejności jest niezbędne ze względu na to, że tynki muszą najpierw przeschnąć, aby nie oddawały wilgoci stolarce, która pęcznieje i paczy się. Continue reading „Roboty wykonczeniowe”

krazyny o ksztalcie odpowiadajacym ksztaltowi sklepienia

Dla zachowania prawidłowego rozkładu warstw sklepienia, zwykle na bębnach są narysowane linie oznaczające poszczególne warstwy cegieł. W podobny sposób należy również postępować przy murowaniu sklepienia większych komór, gdzie zamiast bębnów stosowane są krążyny o kształcie odpowiadającym kształtowi sklepienia. Po ustawieniu krążyn, odeskowaniu ich i wygładzeniu powierzchni, na której będzie się układało cegły muru sklepienia, należy bardzo starannie wyznaczyć na tej powierzchni rozkład poszczególnych warstw cegieł, gdyż tylko postępując w ten sposób można otrzymać mur należytej jakości. Jeśli sklepienie ma większą grubość, to znaczy składa się z kilku warstw (pierścieni), to wyznaczenie dokładnego przebiegu warstw muru stosuje się tylko do pierścienia wewnętrznego kanału. Następne pierścienie sklepienia wykonuje się bez konieczności dokładnego rozmieszczania warstw muru, należy jedynie uważać, aby między warstwami muru zachować należytą grubość, nie większą niż 10 mm i aby wszystkie spoiny były dokładnie wypełnione zaprawą. Continue reading „krazyny o ksztalcie odpowiadajacym ksztaltowi sklepienia”

Przy betonowaniu malych przekrojów stosuje sie pojemniki o ciezarze wraz z betonem

Przy betonowaniu małych przekrojów stosuje się pojemniki o ciężarze wraz z betonem do 50-; . -60 kg. Tam, gdzie warunki na to pozwalają, zaleca się stosować wibrowanie betonu, ponieważ w ten sposób zapewnia się jego większą wytrzymałość i jednocześnie szczelność. Żelbet zazwyczaj stosuje się przy wykonywaniu większych obiektów kanalizacyjnych lub też kanałów o dużych przekrojach, np. duże kolektory, komory przelewów burzowych itp. Continue reading „Przy betonowaniu malych przekrojów stosuje sie pojemniki o ciezarze wraz z betonem”

gliny zawierajace nadmiar pylu wapiennego

Zdarzają się również gliny zawierające nadmiar pyłu wapiennego, a co gorzej gipsu, lub marglu. Mimo to z glin tych często otrzymać można dobry klinkier o wysokiej wytrzymałości powyżej 2000 kG/cm2 i 3000 ikG/cm2 oraz o małej ścieralności, . Gliny jeziorne trzeciorzędowe. Gliny te występują na całym terenie zachodniej, północnej i środkowej Polski w Olbrzymich złożach Q grubości dochodzącej nieraz do kilkuset metrów. Gliny te zwykle zawierają minimalne ilości MgO i alkalii. Continue reading „gliny zawierajace nadmiar pylu wapiennego”

Powierzchnia i struktura mieszkan

Powierzchnia i struktura mieszkań. Mimo niewielkiej liczby budynków poddanych analizie obserwuje się regionalne różnice w powierzchni wznoszonych indywidualnych budynków mieszkalnych i mieszkalno-letniskowych. Wskazuje na to średnia wielkość powierzchni użytkowej na 1 budynek (bez budynków o charakterze pensjonatowym). Nie zauważono związku między wielkością budynku mieszkalnego a wielkością gospodarstwa rolnego; wielkość budynku zależna jest natomiast od okresu jego budowy. Na przykład na 12 budynków o powierzchni użytkowej powyżej 160 m2, 10 pochodzi z okresu międzywojennego, a tylko 2 zbudowano po roku 1961. Continue reading „Powierzchnia i struktura mieszkan”

We wsiach o krótszych tradycjach turystycznych „czyste” rozwiazania wystepuja raczej rzadko

We wsiach o krótszych tradycjach turystycznych czyste rozwiązania występują raczej rzadko. Przeważnie mamy do czynienia z normalnymi budynkami mieszkalnymi, w których przeznacza się część pomieszczeń do wynajmowania. Jeśli tego rodzaju budynki mają odpowiedni standard przestrzenny i układ ich opiera się na bezpośrednich połączeniach z wydzieloną centralnie komunikacją, to istnieje możliwość stosunkowo bezkolizyjnego użytkowania domu przez rodzinę głównego użytkownika i turystów. Ewentualne kolizje występują wtedy nie w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych, lecz pomocniczych: kuchnia – przygotowanie posiłków oraz sanitarno-higienicznych. Natomiast w budynku o stosunkowo małym standardzie przestrzennym, bądź mającym pośrednią dostępność tylko do części pomieszczeń mieszkalnych, kolizje pomiędzy użytkowaniem domu przez rodzinę głównego użytkownika i turystów są nieuchronne. Continue reading „We wsiach o krótszych tradycjach turystycznych „czyste” rozwiazania wystepuja raczej rzadko”

Nowoczesna architektura : New Student Learning Center dla Ryerson University autorstwa Sn Hetta i ZPA

Dzięki uprzejmości Ryerson University Today Ryerson University ogłosił projekt nowego Studenckiego Centrum Edukacyjnego dla swojego kampusu w Toronto.
Zaprojektowany przez Sn.
Hetta we współpracy z Zeidler Partnership Architects w Toronto, 155 uczniowskie centrum nauki dla ucznia będzie miało przezroczystą szklaną skórę, która zapewni różne właściwości światła w przestrzeni wewnętrznej.
Zrównoważone praktyki zostały również włączone do projektu z 50% dachu, który ma pełnić rolę zielonego dachu i planuje, aby budynek był zgodny z LEED Silver.
Budowa budynku ma się rozpocząć pod koniec tego roku, z docelowym terminem ukończenia zimy 2014 r. Continue reading „Nowoczesna architektura : New Student Learning Center dla Ryerson University autorstwa Sn Hetta i ZPA”

Budownictwo wczoraj i dzis : Gmach sądu w Brukseli: Wyobraź sobie zwycięzców konkursu

Scenariusz 1: pierwsza nagroda Belgijska Agencja ds.
Budynków i Departament Sprawiedliwości ogłosili ostatnio zwycięzców swojego Sądu w Brukseli: Wyobraźmy sobie przyszłe międzynarodowe pomysły.
Aby szerzej poznać zagadnienia architektury i urbanistyki, BOZAR Architecture poparła tę inicjatywę, organizując ceremonię wręczenia nagród i organizując wystawę prac w Centre for Fine Arts w Brukseli do 15 maja.
Więcej zdjęć i opis zwycięskich prac po przerwie.
Gmach sądu w Brukseli, główny symbol architektoniczny w Brukseli wybudowany w latach 1866-1883 przez architekta Josepha Poelaerta, jest trudny do zabezpieczenia i skomplikowany do modernizacji. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Gmach sądu w Brukseli: Wyobraź sobie zwycięzców konkursu”

Magazyn architektoniczny : Interfejs Połącz swoją przestrzeń Zaproszenia do konkursu dla ludzi Głęboko osadzona miłość natury

Niektórzy ludzie kochają Nowy Jork.
Inni lubią Londyn, Sydney lub Hongkong.
Podczas gdy preferencje dla miast są podzielone, nauka mówi, że każdy z nas może być w rzeczywistości zakotwiczony, aby kochać świat przyrody.
Interface, Inc.
(NASDAQ: TILE), największy na świecie producent, projektant i sprzedawca płytek dywanowych, ogłosił dzisiaj międzynarodowy konkurs pod nazwą Reconnect Your Space. Continue reading „Magazyn architektoniczny : Interfejs Połącz swoją przestrzeń Zaproszenia do konkursu dla ludzi Głęboko osadzona miłość natury”