Bebny ustawia sie na trójkatnym rusztowaniu

Bębny ustawia się na trójkątnym rusztowaniu opierającego się o dno i boki kanału. Bębny ustawia się nieco wyżej niż to byłoby potrzebne ze względu na wysokość kanaru; podniesienie to powinno wynosić 1–:–1,5 cm. Po wymurowaniu sklepienia, gdy zaprawa jeszcze nie zdążyła związać, bębny usuwa się. Wspomniany wyżej zapas wysokości daje możność lepszego dociśnięcia się do siebie warstw sklepienia i lepszego wypełnienia spoin, co zapewnia większą pewność statyczną całego przekroju obudowy kanału. Murowanie sklepienia kanału należy prowadzić takimi odcinkami, które by odpowiadały odcinkom wykopu (tzw. klatkom obudowy). W innym przypadku nie można by było usuwać deskowania wykopu w miarę postępu murowania oraz nie można by było zasypywać już murowanego sklepienia kanału. [podobne: listwa przypodłogowa, domek na działkę, deska elewacyjna ]

W przeprowadzonej analizie ujawnily sie nieznaczne tylko róznice miedzy poszczególnymi miejscowosciami w zakresie danych o inwestorach i wspólmieszkancach

W przeprowadzonej analizie ujawniły się nieznaczne tylko różnice między poszczególnymi miejscowościami w zakresie danych o inwestorach i współmieszkańcach. Wydaje się, że pewne elementy struktury społecznej i demograficznej mieszkańców badanych domów indywidualnych mogłyby być dokładniej omówione dopiero po zbadaniu większej liczby budynków. W badanych budynkach mieszkają ogółem 452 osoby. Liczba gospodarstw domowych (112) nie równa się liczbie rodzin (106) . Jest ona wyższa ze względu na to, że w niektórych budynkach zamieszkują z respondentem rodzice lub inne spokrewnione rodziny, tworząc oddzielne gospodarstwa domowe. Najwięcej budynków zamieszkałych przez dwa gospodarstwa domowe jest w Barcicach (131) oraz w Karwi (121). W Sulęczynie natomiast w badanych budynkach mieszka 12 rodzin lokatorskich, które nie zostały uwzględnione w statystyce z braku odpowiednich danych. Przeciętna liczba osób na ankietowane gospodarstwo wynosiła – 4,04, (Ci echanów – 4,15, Nowy Sącz 4,83). [hasła pokrewne: domki narzędziowe, deski elewacyjne, domek na działkę ]