kazdy pierscien muruje sie osobno

Przy kanałach o kilku pierścieniach (tzn. o grubości złożonej z kilku warstw cegły), każdy pierścień muruje się, osobno według specjalnych szablonów. Największą dokładność murowania, a szczególnie dokładność rozkładu warstw, należy zachować przy murowaniu wewnętrznego pierścienia, stanowiącego powierzchnię wewnętrzną kanału. Do murowania łukowych odcinków kanału, aby zachować układ warstw cegły, zamiast naciągania sznura między szablonami, stosuje się poziome szablony odpowiadające krzywiznom każdego boku kanału. Szablony te przybija się na wysokości -tzw. Continue reading „kazdy pierscien muruje sie osobno”

krazyny o ksztalcie odpowiadajacym ksztaltowi sklepienia

Dla zachowania prawidłowego rozkładu warstw sklepienia, zwykle na bębnach są narysowane linie oznaczające poszczególne warstwy cegieł. W podobny sposób należy również postępować przy murowaniu sklepienia większych komór, gdzie zamiast bębnów stosowane są krążyny o kształcie odpowiadającym kształtowi sklepienia. Po ustawieniu krążyn, odeskowaniu ich i wygładzeniu powierzchni, na której będzie się układało cegły muru sklepienia, należy bardzo starannie wyznaczyć na tej powierzchni rozkład poszczególnych warstw cegieł, gdyż tylko postępując w ten sposób można otrzymać mur należytej jakości. Jeśli sklepienie ma większą grubość, to znaczy składa się z kilku warstw (pierścieni), to wyznaczenie dokładnego przebiegu warstw muru stosuje się tylko do pierścienia wewnętrznego kanału. Następne pierścienie sklepienia wykonuje się bez konieczności dokładnego rozmieszczania warstw muru, należy jedynie uważać, aby między warstwami muru zachować należytą grubość, nie większą niż 10 mm i aby wszystkie spoiny były dokładnie wypełnione zaprawą. Continue reading „krazyny o ksztalcie odpowiadajacym ksztaltowi sklepienia”

Próby betonowania sklepienia

Główną różnicę między betonowaniem a murowaniem stanowi konieczność oczekiwania na stwardnienie betonu przed usunięciem bębnów lub krążyn przy sklepieniach betonowych. Jak to już było wyżej opisane, przy sklepieniach murowanych bębny, na których murowane było sklepienie, usuwa się przed zupełnym stwardnieniem zaprawy w spoinach. Przy sklepieniach betonowych można przesuwać bębny lub rozdeskowywać krążyny najwcześniej po 7 dniach po zabetonowaniu, jeśli nie jest stosowany specjalny szybko twardniejący cement. Ten okres czasu potrzebny na stwardnienie betonu znacznie wydłuża obudowany odcinek wykopu, w którym wykonuje się roboty, zwiększa zapotrzebowanie i rozchód drewna potrzebnego do budowy i w ten sposób również poważnie przyczynia się do wzrostu kosztów budowy kanału. Próby betonowania sklepienia na przesuwnych bębnach stalowych nie dały korzystnych rezultatów; powierzchnia betonu wykonywanego na krążynach pokrytych blachą nie miała oczekiwanej i potrzebnej gładkości. Continue reading „Próby betonowania sklepienia”

Gliny stosowane do wypalu klinkieru

Gliny stosowane do wypału klinkieru. Less jest to chuda, małozwięzła glinka, składająca się przeważnie z ziarn bardzo drobnego pyłu kwarcowego, skaleniowego i wapiennego. Zawartość właściwej substancji gliniastej w lessach jest zwykle bardzo mała i z tego względu lessy odznaczają się tak niewielką plastycznością, że formowanie ich napotyka nieraz na znaczne trudności. Less stanowi dość dobry surowiec do wypału klinkieru pod warunkiem jednak, że zawartość A1203 nie jest mniejsza od 8%, zawartość CaO wynosi 2 –:- 5%, zawartość Fe203 – co najmniej 2 -:- 3%. Przy nadmiernej ilości wapna, co jest charakterystyczną właściwością większości lessów, wypał klinkieru staje się bardzo trudny ze względu na zbyt wąski zakres klinkieryzacji. Continue reading „Gliny stosowane do wypalu klinkieru”

Technologia produkcji klinkieru drogowego

Technologia produkcji klinkieru drogowego Oprócz chemicznego i mineralogicznego składu gliny, ogromny wpływ na własności gotowego klinkieru sposób przeróbki gliny i formowania surówki, a następnie należyte wypalenie jej w piecu. Odróżniamy dwie zasadnicze metody formowania surówki, a mianowicie: 1) metodę mokrą, 2) metodę suchą. Formowanie surówki na mokro Formowanie surówki na mokro polega na zarobieniu gliny odpowiednią ilością wody (20 -7- 30%) do stanu plastycznego, przy którym glina daje się już łatwo formować. Surówka po wyformowaniu ulega sztucznemu, lub naturalnemu suszeniu. Metoda mokra, pozornie łatwa, w rzeczywistości nastręcza poważne trudności. Continue reading „Technologia produkcji klinkieru drogowego”

MURZASICHLE

MURZASICHLE. Wieś położona na Podhalu, ściślej – w Rowie Podtatrzańskim. Stąd roztacza się wspaniały widok na Tatry. Murzasichle, podobnie jak inne miejscowości leżące wokół Tatr, jest niepowtarzalną atrakcją turystyczną na skalę międzynarodową. Tutaj znajdują się wspaniałe tereny narciarskie, z bardzo dobrymi warunkami śniegowymi. Continue reading „MURZASICHLE”

Budownictwo i architektura : Tworzenie Wywiadu 2: Portfolio + Wznowienie przeglądu

Nowojorska Kapituła Narodowej Organizacji Mniejszości Architekci [NYCOBA] zaplanowała dzień przeglądu Portfolio + Wznowienie dla absolwentów szkół wyższych i młodych profesjonalistów szukających informacji zwrotnych na temat ich portfolio, a także kilka porad na temat rozmowy kwalifikacyjnej / procesu poszukiwania pracy.
Wydarzenie będzie zawierało jedną sesję break-out i dyskusję panelową złożoną z profesjonalistów reprezentujących różne sektory społeczności architektoniczno-projektowej.
Wydarzenie ma być ćwiczone w celu przeprowadzenia potencjalnych wywiadów i uzyskania zrozumienia aktualnych trendów w pracy.
Przyjdź z pełnym portfolio i co najmniej 6 kopiami twojego CV i listu motywacyjnego.
Jeśli planujesz pokazać prezentację multimedialną, przygotuj się na próbki wrk w wielu mediach i platformach. Continue reading „Budownictwo i architektura : Tworzenie Wywiadu 2: Portfolio + Wznowienie przeglądu”

Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Architektura religijna Część VI

Pięć świetnych projektów od 2010 r., W tym niesamowity AD Classic na wcześniejszej religijnej architekturze.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Farewell Chapel / Arhitektura Krušec Położenie na szczycie niewielkiego zbocza na środku cmentarza wiejskiego charakteryzuje się pięknym panoramicznym widokiem na otaczający krajobraz.
Kompozycja architektoniczna kamiennych murów o zróżnicowanej wysokości, które otaczają pożegnalną kaplicę, została zaprojektowana tak, aby uniemożliwiła oglądanie się na istniejący cmentarz i nagrobki (czytaj dalej.) Kaplica grobowa Santos-o-Velho / Domitianus Arquitectura Rehabilitacja kaplicy grobowej Santos-o-Velho opiera się na subtelnej integracji z istniejącym budynkiem Kościoła Santos Mártires.
Powstaje szereg przestrzeni, aby skorelować wejście budynku z kaplicami grobowymi. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Architektura religijna Część VI”

Nowoczesna architektura : AD Recommends: Best of the Week

Właśnie mieliśmy bardzo intensywny tydzień w Blogu.
Wraz z wieloma wspaniałymi projektami, Eduardo Souto de Moura został ogłoszony jako nowy zdobywca nagrody Pritzkera, a Lebbeus Woods odmówił pracy w Chinach do czasu uwolnienia Ai Weiwei z więzienia.
Sprawdź wszystkie nowości i najlepsze projekty z zeszłego tygodnia po przerwie.
2011 Nagroda Pritzkera: Eduardo Souto de Moura 58-letni architekt z Porto pracował w swoich wcześniejszych latach w biurze Alvaro Siza, kolejny Pritzker Laureate (1992), a swoją własną praktykę otworzył w 1980 roku.
Od tego czasu ukończył ponad sześćdziesiąt budynków, w większości w Portugalii, a także w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (czytaj więcej.) Dom w Punta Chilen / dRN Arquitectos W przeciwieństwie do nagłej topografii kontynentalnego Chile, łagodne zbocza i wydłużony horyzont na wyspie Chiloé określa odrębny krajobraz. Continue reading „Nowoczesna architektura : AD Recommends: Best of the Week”