Obserwuje sie niski standard wyposazenia budynków w ogólna i lokalna siec techniczno-sanitarna

Obserwuje się niski standard wyposażenia budynków w ogólną i lokalną sieć techniczno-sanitarną. Wszystkie badane budynki nie miały kanalizacji ogólnej ani sieci gazowej, jedynie energia elektryczna jest stałym elementem wyposażenia budynku. Z sieci wodociągowej ogólnej korzystają w zasadzie jedynie budynki w Munzasichlu (na 13 budynków). W pozostałych miejscowościach głównym źródłem zaopatrzenia w wodę jest pobór ze studni, czasem doprowadzenie wody od studni do budynku, za pomocą urządzenia hydroforowego. W sumie w wodociąg wyposażonych jest około 30% budynków, Zaś w kanalizację lokalną około 14%. Najwięcej budynków z czynną instalacją Wodociągową i kanalizacyjną jest w Munzasichlu. W centralne ogrzewanie wyposażone jest około 11 % badanych budynków. Najwięcej tego rodzaju instalacji przypada na domy w Glinojecku. Ten rodzaj ogrzewania nie występuje zupełnie w Sulęczynie i Karwi. b) budynki oddane do użytku po 1960 r. Nie udało się zgromadzić dostatecznych materiałów odnośnie finansowania budowy. Inwestorzy bardzo nieufnie odnosili się do tego rodzaju pytań. Z uwagi na brak wiarygodnych odpowiedzi trudności w oszacowaniu kosztów pracy i materiałów własnych (Podhale) nie zajęto się tu tym zagadnieniem, chociaż zdajemy sobie sprawę z wagi tej problematyki. Wydaje się, że należałoby opracować specjalną metodę badania kosztów budownictwa indywidualnego na wsi, gdyż podobne trudności występowały także w innych badaniach naszego Zakładu. [przypisy: Listwy przypodłogowe, listwa przypodłogowa, domy z drewna cena ]

Bebny ustawia sie na trójkatnym rusztowaniu

Bębny ustawia się na trójkątnym rusztowaniu opierającego się o dno i boki kanału. Bębny ustawia się nieco wyżej niż to byłoby potrzebne ze względu na wysokość kanaru; podniesienie to powinno wynosić 1–:–1,5 cm. Po wymurowaniu sklepienia, gdy zaprawa jeszcze nie zdążyła związać, bębny usuwa się. Wspomniany wyżej zapas wysokości daje możność lepszego dociśnięcia się do siebie warstw sklepienia i lepszego wypełnienia spoin, co zapewnia większą pewność statyczną całego przekroju obudowy kanału. Murowanie sklepienia kanału należy prowadzić takimi odcinkami, które by odpowiadały odcinkom wykopu (tzw. klatkom obudowy). W innym przypadku nie można by było usuwać deskowania wykopu w miarę postępu murowania oraz nie można by było zasypywać już murowanego sklepienia kanału. [podobne: listwa przypodłogowa, domek na działkę, deska elewacyjna ]