Pierwsze prace w tym zakresie pochodza z konca ubieglego stulecia.

Proces wiązania i twardnienia cementu był przedmiotem zainteresowania i badań od czasu rozpoczęcia produkcji i stosowania w budownictwie cementu portlandzkiego. Pierwsze prace w tym zakresie pochodzą z końca ubiegłego stulecia. W tym czasie zarysowały się w chemii cementu dwie teorie, w różny sposób wyjaśniające twardnienie cementu. Według jednej z tych teorii, zawartej w pracy znanego cementownika Le Chateliera, ogłoszonej w 1882 r. , główną przyczyną twardnienia cementu uważana była krystalizacja produktów hydratacji cementu. Continue reading „Pierwsze prace w tym zakresie pochodza z konca ubieglego stulecia.”

Rozpuszczalne w wodzie produkty reakcji przechodza do roztworu

W roku 1923 radziecki uczony A. A. Bajkow ogłasza swą znaną teorię wiązania i twardnienia materiałów wiążących. Jest ona oparta na wynikach długoletnich i obszernych prac naukowych z dziedziny wiązania i twardnienia nie tylko cementu, ale i innych materiałów wiążących, jak wapno ,i gips. Według teorii Bajkowa w procesie wiązania i twardnienia cementu odróżnić można następujące trzy stadia: 1) stadium rozpuszczania, czyli okres przygotowawczy, 2) stadium koloidowy, czyli wiązania, 3) stadium krystalizacji], czyli twardnienia. Continue reading „Rozpuszczalne w wodzie produkty reakcji przechodza do roztworu”

Barcice sa jednostka podstawowa, slabo wyposazona w uslugi

Barcice są jednostką podstawową, słabo wyposażoną w usługi. Znajdują się tutaj: szkoła podstawowa, biblioteka, świetlica, ośrodek zdrowia, poczta, sklep spożywczy i kiosk Ruchu, klub-kawiarnia. W 1972 roku Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Krakowie przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego doliny Popradu na odcinku Rytro-Barcice. Wieś ma 120 miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych. W sezonie 1971 roku z wypoczynku skorzystało 350 osób, czyli ruch wypoczynkowy jest jeszcze dosyć mały. Continue reading „Barcice sa jednostka podstawowa, slabo wyposazona w uslugi”

W przeprowadzonej analizie ujawnily sie nieznaczne tylko róznice miedzy poszczególnymi miejscowosciami w zakresie danych o inwestorach i wspólmieszkancach

W przeprowadzonej analizie ujawniły się nieznaczne tylko różnice między poszczególnymi miejscowościami w zakresie danych o inwestorach i współmieszkańcach. Wydaje się, że pewne elementy struktury społecznej i demograficznej mieszkańców badanych domów indywidualnych mogłyby być dokładniej omówione dopiero po zbadaniu większej liczby budynków. W badanych budynkach mieszkają ogółem 452 osoby. Liczba gospodarstw domowych (112) nie równa się liczbie rodzin (106) . Jest ona wyższa ze względu na to, że w niektórych budynkach zamieszkują z respondentem rodzice lub inne spokrewnione rodziny, tworząc oddzielne gospodarstwa domowe. Continue reading „W przeprowadzonej analizie ujawnily sie nieznaczne tylko róznice miedzy poszczególnymi miejscowosciami w zakresie danych o inwestorach i wspólmieszkancach”

W roku 1972 powiatowa pracownia urbanistyczna przystapila po raz drugi do opracowania planu zagospodarowania Murzasichla

W roku 1972 powiatowa pracownia urbanistyczna przystąpiła po raz drugi do opracowania planu zagospodarowania Murzasichla. Powiat nowotarski obsługuje 120 tys. turystów pobytowych i ponad milion osób w ramach tzw. krótkich wycieczek i wypoczynku świątecznego. Według PKKFiT w Nowym Targu w powiecie w 1970 roku znajdowało się 32800 miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych, podczas gdy NSP 1970 T. Continue reading „W roku 1972 powiatowa pracownia urbanistyczna przystapila po raz drugi do opracowania planu zagospodarowania Murzasichla”

ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH . Wielkość działek budowlanych jest bardzo różnorodna (tabela 3), ad małych – liczących 200 m2 do dużych o powierzchni 5000 m2. Wartości skrajne wynoszą; minimalna – 200 m2 (po jednej w Karwi, Barciach), maksymalna – 5000 m2 (po jednej w i Glinojecku). Najliczniejszą grupę (45,3%) stanowią działki o powierzchni 750-1500 m. Stosunkowo dużo jest działek powyżej 2500 m2 (około 15%). Continue reading „ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK BUDOWLANYCH”

Budownictwo wczoraj i dzis : Resetowanie sieci: ponowne przemyślenie zwycięzców konkursu Chicago Emerald Necklace

Dzięki uprzejmości Kees Lokman, Fadi Masoud i Conor O.
Shea Network Reset: Rethinking the Chicago Emerald Necklace to międzynarodowy konkurs organizowany przez MAS Studio & Chicago Architectural Club, którego celem jest dostarczenie pomysłów i działań, które mogą reaktywować Boulevard System of Chicago i przemyślenie jego potencjalna rola w mieście.
Czytaj dalej dla zwycięzców i więcej na temat konkurencji.
.
Emerald Necklace ., ustanowiony w nawiązaniu do 1893 World Columbian Exposition, składa się z szeregu ulic i parków, niektóre z nich zaprojektował Frederick Law Olmsted i William Le Baron Jenney. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Resetowanie sieci: ponowne przemyślenie zwycięzców konkursu Chicago Emerald Necklace”

Architektura i nowoczesne budownictwo – 3XN wchodzi w innowacyjną współpracę z William McDonough + Partners

Dzięki 3XN Międzynarodowy zespół 3XN i William McDonough + Partners zamierza stworzyć jedną z pierwszych i najbardziej ambitnych w Europie Cradle to Cradle.
projektowanie; Green Solution House na wyspie Bornholm w Danii.
Green Solution House będzie innowacyjnym.
Demonstratorium.
ułatwianie rozwoju i testowania nowych zielonych technologii w skali międzynarodowej. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – 3XN wchodzi w innowacyjną współpracę z William McDonough + Partners”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Red Sea Institute of Cinematic Arts RSICA / Symbioza Designs LTD

Dzięki uprzejmości projektów symbioza ltd Instytut Sztuki Filmowych Morza Czerwonego (RSICA) zaprojektowany przez projekty symbiozy został ukończony w 2008 roku.
Jest to architektoniczna i przestrzenna interpretacja odkrywczego i twórczego procesu tworzenia i produkcji filmów, zaprojektowana specjalnie w celu zachęcenia do refleksji nad sobą i obserwacją świata poza sobą.
Więcej o tym projekcie po przerwie.
Architektura szkoły jest odkrywczym i dydaktycznym środowiskiem gruntowym, wychwytującym wydedukowane emulacje warstw tworzących film.
W budynku znajdują się różne warunki, które pozwalają uczniowi zrozumieć wielką miarę wartości niematerialnych lub często niemierzalnych pojęć i warunków, które są najlepiej rozumiane intuicyjnie poprzez doświadczenie. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Red Sea Institute of Cinematic Arts RSICA / Symbioza Designs LTD”