kazdy pierscien muruje sie osobno

Przy kanałach o kilku pierścieniach (tzn. o grubości złożonej z kilku warstw cegły), każdy pierścień muruje się, osobno według specjalnych szablonów. Największą dokładność murowania, a szczególnie dokładność rozkładu warstw, należy zachować przy murowaniu wewnętrznego pierścienia, stanowiącego powierzchnię wewnętrzną kanału. Do murowania łukowych odcinków kanału, aby zachować układ warstw cegły, zamiast naciągania sznura między szablonami, stosuje się poziome szablony odpowiadające krzywiznom każdego boku kanału. Szablony te przybija się na wysokości -tzw. Continue reading „kazdy pierscien muruje sie osobno”

Temperatura w wykopie jest zazwyczaj wyzsza niz na powierzchni

Przy betonowaniu w okresie zimowym, przy temperaturze zewnętrznej niższej niż – 4°C, należy podgrzewać wodę i kruszywo tak, aby zachować właściwą temperaturę betonu podczas jego transportu na miejsce robót. Temperatura w wykopie jest zazwyczaj wyższa niż na powierzchni, jednak w okresie większych mrozów należy podczas betonowania nakryć wykop matami słomianymi, aby zapewnić warunki potrzebne do wiązania i twardnienia betonu. Takie zabezpieczenie wykopu jest szczególnie ważne przy wykopach szerokich. Przy bardzo silnych mrozach stosuje się podgrzewanie betonu w wykopie. Przy opuszczaniu betonu do wykopu należy specjalnie starannie przestrzegać, aby nie nastąpiło jego rozsortowanie. Continue reading „Temperatura w wykopie jest zazwyczaj wyzsza niz na powierzchni”

Próby betonowania sklepienia

Główną różnicę między betonowaniem a murowaniem stanowi konieczność oczekiwania na stwardnienie betonu przed usunięciem bębnów lub krążyn przy sklepieniach betonowych. Jak to już było wyżej opisane, przy sklepieniach murowanych bębny, na których murowane było sklepienie, usuwa się przed zupełnym stwardnieniem zaprawy w spoinach. Przy sklepieniach betonowych można przesuwać bębny lub rozdeskowywać krążyny najwcześniej po 7 dniach po zabetonowaniu, jeśli nie jest stosowany specjalny szybko twardniejący cement. Ten okres czasu potrzebny na stwardnienie betonu znacznie wydłuża obudowany odcinek wykopu, w którym wykonuje się roboty, zwiększa zapotrzebowanie i rozchód drewna potrzebnego do budowy i w ten sposób również poważnie przyczynia się do wzrostu kosztów budowy kanału. Próby betonowania sklepienia na przesuwnych bębnach stalowych nie dały korzystnych rezultatów; powierzchnia betonu wykonywanego na krążynach pokrytych blachą nie miała oczekiwanej i potrzebnej gładkości. Continue reading „Próby betonowania sklepienia”

BUDOWA OBIEKTOW NA SIECI

BUDOWA OBIEKTOW NA SIECI Przed przystąpieniem do robót związanych z budową specjalnych obiektów na sieci w gruntach nawodnionych powinno być obniżone zwierciadło wody gruntowej poniżej spodu fundamentów sposobami, o których była mowa w rozdz. 6. Wszystkie obiekty budowane są przeważnie w specjalnych wykopach o zarysach dostosowanych do planu obiektu. Umocnienie ścian wykopu odeskowanie i rozparcie – wykonuje się wg zasad omówionych w rozdz. 7. Continue reading „BUDOWA OBIEKTOW NA SIECI”

Gliny lupkowe

W wielu okolicach Polski, a zwłaszcza w zagłębiu węglowym, na Podkarpaciu i na terenie województwa kieleckiego występują gliny łupkowe. Gliny łupkowe dają po sprasowaniu na sucho i wypaleniu klinkier o bardzo wysokiej wytrzymałości 2000 -:- 3000 kG/cm~ oraz o niewielkiej ścieralności, nadającej czasem poniżej 0,15 cm. Eksploatacja glin łupkowych jest utrudniona wielką ich twardością oraz nieregularnością zaleganie w terenie. Ponadto sama przeróbka i formowanie surówki to trudności. Mimo to gliny łupkowe uznać należy za jeden z najcenniejszych surowców do wypału klinkieru ze względu na bardzo dobre własności mechaniczne wypalonego z nich klinkieru. Continue reading „Gliny lupkowe”

ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH . Wielkość działek budowlanych jest bardzo różnorodna (tabela 3), ad małych – liczących 200 m2 do dużych o powierzchni 5000 m2. Wartości skrajne wynoszą; minimalna – 200 m2 (po jednej w Karwi, Barciach), maksymalna – 5000 m2 (po jednej w i Glinojecku). Najliczniejszą grupę (45,3%) stanowią działki o powierzchni 750-1500 m. Stosunkowo dużo jest działek powyżej 2500 m2 (około 15%). Continue reading „ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK BUDOWLANYCH”

Pewne ogólne swiatlo na uzytkowanie budynków przez rodzine glównego uzytkownika oraz turystów dostarczaja dane tabeli

Pewne ogólne światło na użytkowanie budynków przez rodzinę głównego użytkownika oraz turystów dostarczają dane tabeli 11. Pokoje o powierzchni 16,1-20,0 m2 stanowiły dominantę w badanych budynkach, pokoi małych do 10,0 m2 było natomiast 17%. Wśród wynajmowanych dominują także pokoje o powierzchni 16,1-20,0 m2 (1/3) oraz pokoje do 10,0m2 (1/4). Kuchnie Najwięcej było kuchni o powierzchni 10,1-15,0 m2. Są to, więc kuchnie stosunkowo duże, umożliwiające tradycyjne spełnianie również funkcji mieszkalnych. Continue reading „Pewne ogólne swiatlo na uzytkowanie budynków przez rodzine glównego uzytkownika oraz turystów dostarczaja dane tabeli”

Budownictwo i architektura : Tworzenie Wywiadu 2: Portfolio + Wznowienie przeglądu

Nowojorska Kapituła Narodowej Organizacji Mniejszości Architekci [NYCOBA] zaplanowała dzień przeglądu Portfolio + Wznowienie dla absolwentów szkół wyższych i młodych profesjonalistów szukających informacji zwrotnych na temat ich portfolio, a także kilka porad na temat rozmowy kwalifikacyjnej / procesu poszukiwania pracy.
Wydarzenie będzie zawierało jedną sesję break-out i dyskusję panelową złożoną z profesjonalistów reprezentujących różne sektory społeczności architektoniczno-projektowej.
Wydarzenie ma być ćwiczone w celu przeprowadzenia potencjalnych wywiadów i uzyskania zrozumienia aktualnych trendów w pracy.
Przyjdź z pełnym portfolio i co najmniej 6 kopiami twojego CV i listu motywacyjnego.
Jeśli planujesz pokazać prezentację multimedialną, przygotuj się na próbki wrk w wielu mediach i platformach. Continue reading „Budownictwo i architektura : Tworzenie Wywiadu 2: Portfolio + Wznowienie przeglądu”

Architektura 21szego wieku : Projekt Petera Zumthora został zaprezentowany w 2011 roku w Pawilonie Serpentyn

Dzięki uprzejmości Serpentine Gallery Pavilion Zwycięski projekt Petera Zumthora, zdobywcy nagrody Pritzkera w 11.
pawilonie galerii Serpentyn, został dzisiaj otwarty.
Projekt, który ma na celu pomóc widzom poświęcić czas na relaks, obserwację, a następnie, być może, rozpoczęcie rozmowy ponownie.
może nie ., materiały mają znaczący wpływ na projekt, który podkreśla rolę, jaką zmysły i emocje odgrywają w naszym doświadczeniu architektury.
Pawilon będzie pierwszym ukończonym budynkiem firmy Zumthor w Wielkiej Brytanii. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Projekt Petera Zumthora został zaprezentowany w 2011 roku w Pawilonie Serpentyn”