Technologia produkcji klinkieru drogowego

Technologia produkcji klinkieru drogowego Oprócz chemicznego i mineralogicznego składu gliny, ogromny wpływ na własności gotowego klinkieru sposób przeróbki gliny i formowania surówki, a następnie należyte wypalenie jej w piecu. Odróżniamy dwie zasadnicze metody formowania surówki, a mianowicie: 1) metodę mokrą, 2) metodę suchą. Formowanie surówki na mokro Formowanie surówki na mokro polega na zarobieniu gliny odpowiednią ilością wody (20 -7- 30%) do stanu plastycznego, przy którym glina daje się już łatwo formować. Surówka po wyformowaniu ulega sztucznemu, lub naturalnemu suszeniu. Metoda mokra, pozornie łatwa, w rzeczywistości nastręcza poważne trudności. Glina, która ma być użyta do wyrobu surówki, musi być całkowicie zhomogenizowana i równomiernie nawilżona. [więcej w: kalkulator zużycia prądu, budowa kortów tenisowych, blaty kuchenne z konglomeratu ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne z konglomeratu budowa kortów tenisowych kalkulator zużycia prądu