Trójglinian pieciowapniowy (C5A:1)

Trójglinian pięciowapniowy (C5A:1) hydrolizuje twarząc uwodnione gliniany wapniowe i wolny wodorotlenek glina wy Al(OH)3. Gdy w roztworze znajduje się większa ilość wapna, wodorotlenek glinowy przechodzi w uwodniony glinian wapniowy. Gliniano-żelazian czterowapniowy (C,AF) ulega hydrolizie, przy czym powstają uwodnione gliniany wapniowe i uwadniany żelazian jedno-wapniowy. Reakcję tę w uproszczonej formie przedstawia następujące równanie 4CaO AhOa . Fe203 + 7H; JO = = 3CaO . AhO::! . 6H20 + CaO . Fe20:; . H20 W roztworze zawierającym wapno uwodniony żelazian jedno-wapniowy przechodzi w formę o większej zawartości wapna, a mianowicie w żelazian trójwapniowy a wzorze 3CaO . Fe203 • 6H20. Uwodnione gliniany wapniowe występują w formie wyraźnie krystalicznej, żelaziany zaś – w formie koloidalnego żelu. Żelazian dwuwapniowy (C2F). występujący w cementach portlandzkich żelazistych w postaci roztworu stałego z C4AF, w procesie hydratacji przyłącza wadę, tworząc koloidalny uwadniany żelazian dwuwapniowy 2CaO• Fe203 •11 H20. Liczba cząsteczek wody w tym związku nit; zastała ostatecznie ustalona. Hydratacja innych składników mineralnych klinkieru. Związek a składzie K20 . 23 Ca02 . 2Si02 reaguje z wodą, przy czym K20 przechodzi do roztworu i równocześnie powstają koloidalne uwodnione krzemiany wapniowe o tym samym składzie i tych samych własnościach co przy hydratacji C3S i C2S. Przy hydratacji związku sodowego Na20 . 8GaO . Albo powstają krystaliczne uwadniane gliniany wapniowe, a tlenek sodowy przechodzi da roztworu. [podobne: kanał betonowy , hydratacja , mady ]

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja kanał betonowy mady