W planie ogólnym Karwi zatwierdzonym w 1966 roku wielkosc funkcji turystycznej osiedla okreslaja liczby: ogólna liczba wypoczywajacych 3400 osób

W planie ogólnym Karwi zatwierdzonym w 1966 roku wielkość funkcji turystycznej osiedla określają liczby: ogólna liczba wypoczywających 3400 osób, w tym zakwaterowanie prywatne – 600 miejsc noclegowych. Jak wynika z ewidencji PKKFiT w Pucku, w Karwi w 1972 r. zakłady pracy posiadały w kwaterach prywatnych 700 miejsc noclegowych, 235 miejsc na campingach i 160 miejsc na koloniach oprócz tego – około 800 miejsc dla wczasowiczów indywidualnych w kwaterach prywatnych (informacja uzyskana od sołtysa), czyli łącznie było 1500 miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych. Karwia nie jest najlepiej wyposażona w usługi. Znajdują się tutaj: poczta, szkoła podstawowa, 2 kioski Ruchu, 3 sklepy spożywcze, z tego 2 czynne tylko w sezonie. Poza tym w sezonie czynne są: restauracje, smażalnia ryb oraz prywatna kawiarnia, ball, cukiernia, 2 kioski owocowo-warzywne. W planie tez przewidziano nowe tereny pod zabudowę mieszkalno-letniskową. Wyznaczonych zostało 30 działek o po wierzchni 600 – 900 m2. W ciągu ostatnich 2 lat w większości działki te zostały zabudowane domami mieszkalno-letniskowymi. 3. BARCICE Wieś położona w Beskidzie Sądeckim, w malowniczej dolinie Popradu, na wysokości około 340 m n.p.m. Łagodne stoki wzniesień pozwalają na rozwój rolnictwa. Jak wszystkie miejscowości położone w dolinie Popradu, wieś jest osłonięta od wiatrów lesistymi wzgórzami i łatwo dostępna, gdyż doliną biegnie linia kolejowa i szosa Nowy Sącz – Krynica. Ma duże nasłonecznienie i średnią wilgotność. Klimat łagodny, podgórski. W okolicy występują liczne źródła mineralne. Tutaj też wiodą ciekawe szlaki turystyczne w Pasmo Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej. Barcice zamieszkują 2153 osoby, ze źródeł pozarolniczych utrzymuje się 66,81% ludności. Spośród 381 gospodarstw rolnych 154 ma powierzchnię powyżej 2 ha. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosi 2,16 ha. Wieś jest typową ulicówką o skupionej i w większo ci jeszcze drewnianej zabudowie. Stare budynki są na ogół dwuizbowe, dlatego też przeciętna liczba izb na budynek jest bardzo niska – 2,86, zaś na 1 izbę przypada 1,85 osób. W wodociąg wyposażonych jest 5,0010 mieszkań, w we – 4,5%. [przypisy: hydratacja, energia hydratacji, olx kłodzko ]

Powiązane tematy z artykułem: energia hydratacji hydratacja olx kłodzko