W roku 1972 powiatowa pracownia urbanistyczna przystapila po raz drugi do opracowania planu zagospodarowania Murzasichla

W roku 1972 powiatowa pracownia urbanistyczna przystąpiła po raz drugi do opracowania planu zagospodarowania Murzasichla. Powiat nowotarski obsługuje 120 tys. turystów pobytowych i ponad milion osób w ramach tzw. krótkich wycieczek i wypoczynku świątecznego. Według PKKFiT w Nowym Targu w powiecie w 1970 roku znajdowało się 32800 miejsc noclegowych w kwaterach prywatnych, podczas gdy NSP 1970 T. podaje tylko 12 355. Dla uzupełnienia obrazu należy dodać, że GKKFiT w Informatorze Wieś letniskowa wydanym na 1971 rok nie zamieszcza żadnej wsi z powiatu nowotarskiego. Świadczy to zarówno o niedokładnościach danych statystycznych, jak i trudności w zebraniu wiarygodnych informacji z zakresu czy to bazy noclegowej w kwaterach prywatnych, czy też samego ruchu turystycznego, który określany jest najczęściej szacunkowo. W ciągu ostatnich pięciu lat wydane zostały w pozwolenia na budowę 9 domów mieszkalnych i 24 mieszkalno-gospodarczych. Należy dodać, że w po wiecie nowotarskim bardzo częste są samowole budowlane, np. w roku 1970 zostało stwierdzonych 67 takich przypadków, a w roku 1971-51. 5. GLINOJECK Glinojeck leży w południowo-zachodniej części powiatu ciechanowskiego. Nie jest tak atrakcyjny krajobrazowo, jak poprzednio omówione miejscowości. Wieś o zabudowie zwartej, położona nad rzeką Wkrą w sąsiedztwie lasów. Rzeka jest czysta i rybna. Glinojeck jest wsią gromadzką ponadpodstawową, posiadającą 1508 mieszkańców. Ze źródeł pozarolniczych utrzymuje się 82,7% ludności, w miejscowości tej znajduje się cukrownia. Jest to najwyższy odsetek ludności nierolniczej w tym powiecie (przeciętna dla powiatu 31,9), poza tym największa pod względem liczby ludności wieś. Na 150 gospodarstw rolnych tylko 58 jest <= br= style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orph ans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;> [patrz też: olx wałbrzych, olx dąbrowa górnicza, energia hydratacji ]

Powiązane tematy z artykułem: energia hydratacji olx dąbrowa górnicza olx wałbrzych