Wysokosci studzienek rewizyjnych

Przy podwójnym naciąganiu zmniejszoną o 5 cm średnicę mają kręgi o wysokości 2 warstw cegieł. W ten sposób przejście np. ze średnicy 1,40 m na średnicę 0,80 m ma wysokość 0,90 m przy pojedynczym naciąganiu, a 1,80 m przy podwójnym. Do odmierzania średnic kolejnych kręgów przy murowaniu służy kołowrotek, który umożliwia zmianę promienia i środka koła. Wysokości studzienek rewizyjnych dostosowuje się do rzeczywistego zagłębienia kanału przez zmienną liczbę kręgów betonowych komina i przez przycinanie ostatniego kręgu przy zachowaniu stałej wysokości komory roboczej albo przez zmianę wysokości komory roboczej. Osie wszystkich kanałów dochodzących do studni połączeniowych powinny się przecinać w środku geometrycznym komory roboczej. [przypisy: mady rzeczne, skrzynka rozsączająca, olx wałbrzych ]

Powiązane tematy z artykułem: mady rzeczne olx wałbrzych skrzynka rozsączająca