Ze wzgledu na konstrukcje okna dzielimy na 5 zasadniczych rodzajów

Ze względu na konstrukcję okna dzielimy na 5 zasadniczych rodzajów: a) Okno ścieżnicowe, zwane również polskim lub futrynowym, mające ościeżnicę z obustronnymi wrębami przylgowymi dla skrzydeł letnich i zimowych (skrzydła letnie otwierane na zewnątrz – zimowe zaś do wewnątrz pomieszczenia; b) okno krosnowe mające oboknie w kształcie krosna, a skrzydła pojedyncze otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz ; c) okno zespolone, zwane również szwedzkim, z ościeżnicą o dwóch wyciętych wrębach, w których umieszczane są skrzydła letnie i zimowe zespolone ze sobą śrubami i specjalnymi zawiasami (otwierane są do wewnątrz pomieszczenia); d) Okno skrzynkowe, mające oboknie w postaci tzw. skrzynki składającej się z ościeżnicy i krosna. Skrzydła letnie i zimowe są tu otwierane do wewnątrz pomieszczenia; e) okno półskrzynkowe, w którym oboknie w części pionowej ramy stanowi ościeżnica, w progu zaś i nadprożu – skrzynka złożona z ościeżnicy i części krosnowych, tzw. krośniaków . [podobne: roboty wykończeniowe, hydratacja cementu, energia hydratacji ]

Powiązane tematy z artykułem: energia hydratacji hydratacja cementu roboty wykończeniowe