Bebny ustawia sie na trójkatnym rusztowaniu

Bębny ustawia się na trójkątnym rusztowaniu opierającego się o dno i boki kanału. Bębny ustawia się nieco wyżej niż to byłoby potrzebne ze względu na wysokość kanaru; podniesienie to powinno wynosić 1–:–1,5 cm. Po wymurowaniu sklepienia, gdy zaprawa jeszcze nie zdążyła związać, bębny usuwa się. Wspomniany wyżej zapas wysokości daje możność lepszego dociśnięcia się do siebie warstw sklepienia i lepszego wypełnienia spoin, co zapewnia większą pewność statyczną całego przekroju obudowy kanału. Murowanie sklepienia kanału należy prowadzić takimi odcinkami, które by odpowiadały odcinkom wykopu (tzw. klatkom obudowy). W innym przypadku nie można by było usuwać deskowania wykopu w miarę postępu murowania oraz nie można by było zasypywać już murowanego sklepienia kanału. [podobne: mady, skrzynka rozsączająca, malowanie podbitki ]

Powiązane tematy z artykułem: mady malowanie podbitki skrzynka rozsączająca