BUDOWA OBIEKTOW NA SIECI

BUDOWA OBIEKTOW NA SIECI Przed przystąpieniem do robót związanych z budową specjalnych obiektów na sieci w gruntach nawodnionych powinno być obniżone zwierciadło wody gruntowej poniżej spodu fundamentów sposobami, o których była mowa w rozdz. 6. Wszystkie obiekty budowane są przeważnie w specjalnych wykopach o zarysach dostosowanych do planu obiektu. Umocnienie ścian wykopu odeskowanie i rozparcie – wykonuje się wg zasad omówionych w rozdz. 7. W miarę postępu robót umocnienie ścian wykopu jest dostosowane do fazy robót budowlanych. Rodzaj zastosowanych materiałów do budowy obiektów na sieci wynika z przeznaczenia obiektu i warunków, jakim konstrukcja musi odpowiadać. Do budowy używane są: cegła kanalizacyjna, beton i żelbet. [patrz też: hydratacja cementu, ustanowienie służebności, mady rzeczne ]

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja cementu mady rzeczne ustanowienie służebności