drzwi gladkie

Drzwi składają się z odrzwi, stanowiących oprawę skrzydeł i ograniczenie otworów drzwiowych oraz ze skrzydeł drzwiowych, zawieszonych na odrzwiach. Najczęściej wykonywane rodzaje drzwi drewnianych, począwszy od najprostszych, są następujące a) drzwi z łat – przeważnie jednoskrzydłowe, są stosowane w piwnicach, szopach, na strychach i w ogrodzeniach (furtki, bramy); b) drzwi deskowe – stosowane najczęściej w po- mieszczeniach gospodarczych lub innych o podrzędnym znacze- riiu: c) drzwi z desek opierzane (klepkowe) stosuje się najczęściej jako drzwi zewnętrzne; d) drzwi prycinowe – stosowane w budownictwie mieszkaniowym jako drzwi wewnętrzne między poszczególnymi pomieszczeniami oraz jako drzwi zewnętrzne prowadzące do lokali; e) drzwi gładkie – stosowane najczęściej obok drzwi płycinowych jako drzwi wewnętrzne. [patrz też: malowanie podbitki, energia hydratacji, mady ]

Powiązane tematy z artykułem: energia hydratacji mady malowanie podbitki