gliny zawierajace nadmiar pylu wapiennego

Zdarzają się również gliny zawierające nadmiar pyłu wapiennego, a co gorzej gipsu, lub marglu. Mimo to z glin tych często otrzymać można dobry klinkier o wysokiej wytrzymałości powyżej 2000 kG/cm2 i 3000 ikG/cm2 oraz o małej ścieralności, . Gliny jeziorne trzeciorzędowe. Gliny te występują na całym terenie zachodniej, północnej i środkowej Polski w Olbrzymich złożach Q grubości dochodzącej nieraz do kilkuset metrów. Gliny te zwykle zawierają minimalne ilości MgO i alkalii. Gliny jeziorne mają nadzwyczaj drobne uziarnienie i zawartość substancji gliniastej wynosi w nich 50 -7- 70%. Substancja gliniasta składa się przeważnie z: koloidalnych lub nadających glinie wielką tłustość oraz twardość i zwięzłość. [przypisy: audyt energetyczny przykład, hydratacja cementu, skrzynka rozsączająca ]

Powiązane tematy z artykułem: audyt energetyczny przykład hydratacja cementu skrzynka rozsączająca