krazyny o ksztalcie odpowiadajacym ksztaltowi sklepienia

Dla zachowania prawidłowego rozkładu warstw sklepienia, zwykle na bębnach są narysowane linie oznaczające poszczególne warstwy cegieł. W podobny sposób należy również postępować przy murowaniu sklepienia większych komór, gdzie zamiast bębnów stosowane są krążyny o kształcie odpowiadającym kształtowi sklepienia. Po ustawieniu krążyn, odeskowaniu ich i wygładzeniu powierzchni, na której będzie się układało cegły muru sklepienia, należy bardzo starannie wyznaczyć na tej powierzchni rozkład poszczególnych warstw cegieł, gdyż tylko postępując w ten sposób można otrzymać mur należytej jakości. Jeśli sklepienie ma większą grubość, to znaczy składa się z kilku warstw (pierścieni), to wyznaczenie dokładnego przebiegu warstw muru stosuje się tylko do pierścienia wewnętrznego kanału. Następne pierścienie sklepienia wykonuje się bez konieczności dokładnego rozmieszczania warstw muru, należy jedynie uważać, aby między warstwami muru zachować należytą grubość, nie większą niż 10 mm i aby wszystkie spoiny były dokładnie wypełnione zaprawą. [więcej w: audyt energetyczny przykład, kalkulator zużycia prądu, skrzynka rozsączająca ]

Powiązane tematy z artykułem: audyt energetyczny przykład kalkulator zużycia prądu skrzynka rozsączająca