Na ogól hydratacje zaczynu mozna przedstawic w nastepujacy sposób.

Na ogół hydratację zaczynu można przedstawić w następujący sposób. W pierwszym okresie po dodaniu wody do cementu przechodzą do roztworu tlenki sodu i potasu, tlenek wapniowy powstały wskutek szybkiej hydratacji C3S oraz ~p. s dodany do klinkieru w czasie jego przemiału. Następnie zachodzi kilka reakcji jednocześnie, przede wszystkim tworzy się w wyraźnie krystalicznej formie siarczanoglinian wapniowy na skutek reakcji pomiędzy CsA a gipsem, który znajduje się w roztworze. Stężenie gipsu w roztworze spada. Gdyby nie było gipsu w cemencie , następowałaby bardzo szybka reakcja glinianu trójwapniowego (C3A) . z wodą z równoczesnym wydzielaniem się uwodnionych glinianów wapniowych z roztworu w fazie stałej. Na skutek tego zaczyn cementowy w krótkim czasie po zarobieniu z wodą traciłby swą plastyczność i urabialność. Rola więc gipsu jako czynnika regulująco czas wiązania polega na hamowaniu w pierwszych okresach po zarobieniu cementu wodą zbyt intensywnej hydratacji C:lA. Równocześnie przebiega dalszy hydrolityczny rozkład krzemianu trójwapniowego, przy czym wydziela się konoidalny uwodniony krzemian wapniowy, utworzony zaś tlenek wapniowy przechodzi do roztworu, który utrzymuje się wskutek tego w stanie nasycenia, fi. nawet w pewnym momencie – przesycenia. Okoliczność ta ułatwia hydratację innych minerałów klinkierowych, które w tych warunkach tworzą uwodnione związki o możliwie dużej zawartości CaO w cząsteczce. Schematycznie można przyjąć, że głównymi składnikami zhydratyzowanego cementu są następujące uwodnione związki: 1) krzemian wapniowy, 2) siarczanoglinian wapniowy, 3) glinian wapniowy, 4) żelazian wapniowy, 5) wodorotlenek wapniowy. [podobne: kanał betonowy , hydratacja , mady ]

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja kanał betonowy mady