OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH BUDYNKÓW

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANYCH BUDYNKÓW . Typy budynków Wśród badanych obiektów dominują budynki parterowe z poddaszem mieszkalnym (blisko 400/0), następnie 113 to budynki dwu i więcej kondygnacyjne. Budynki parterowe z poddaszem niemieszkalnym dominują w Glinojecku i Sulęczynie. Wyraźnie zarysowały się tutaj różnice regionalne. We wsiach o długiej tradycji w zakresie rekreacji, jak Karwia i Murzasichle, zupełnie nie występują budynki parterowe i parterowe z poddaszem niemieszkalnym. W wszystkie budynki są parterowe z poddaszem mieszkalnym, często połączone z częścią gospodarczą, co wynika z warunków naturalnych wsi oraz tradycji budownictwa na tym terenie. Wszystkie zinwentaryzowane tam budynki były wykonane z drewna, kryte gontem lub blachą. W Karwi natomiast budynki parterowe z mieszkalnym poddaszem stanowią stosunkowo niewielki odsetek. Są to budynki wzniesione przed 1930 rokiem, głównie przez mniej zamożną ludność rybacką. Budynki wzniesi one w okresie późniejszym z reguły są dwu i więcej kondygnacyjne. Bardzo wyraźne różnice w standardzie budynków wznoszonych w okresie przed i powojennym występują w Barcicach. Te pierwsze, z reguły drewniane, parterowe z poddaszem niemieszkalnym, w związku z bardzo wąskimi działkami w tej wsi, ustawione są szczytem do drogi. Nowe natomiast budynki zwłaszcza wznoszone po roku 1967, na co wpłynęła uchwała PPRN w Nowym Sączu o powołaniu Barcie, jako wsi turystycznej) są parterowe z mieszkalnym poddaszem. Interesująco przedstawia się podział budynków w zależności od zaprogramowanej części dla turystów. Stosunkowo dużo (1/3) badanych budynków jest bez zaprogramowanej części letniskowej, a w których również przyjmuje się turystów. Są to przede wszystkim budynki stare, wzniesione głównie w okresie międzywojennym. Budynki mieszkalne z ostatnich trzech czy pięciu lat mają już przynajmniej 1-2 pokoje na poddaszu przeznaczone do wynajmowania. Na jwięcej budynków tego typu jest w Glinojecku, następnie w Sulęczynie i Barcicach. Są to wsie na terenach stosunkowo niedawno objętych procesem rekreacji. W Karwi i wszystkie budynki mają wyraźnie zaprogramowaną część letniskową. Tutaj też spotyka się budynki mieszkalne okresowo użytkowane, jako wyłącznie letniskowe w Karwi zinwentaryzowano 4, w – 2. Dla uproszczenia budynki te nazwane będą pensjonatowymi. [podobne: malowanie podbitki, olx wałbrzych, kanał betonowy ]

Powiązane tematy z artykułem: kanał betonowy malowanie podbitki olx wałbrzych