Pokoje

Pokoje. Ankietowane budynki miały 1-23 pokoi. W pięciu budynkach było po jednym pokoju, z tego trzy w Glinojecku i po jednym w Sulęczynie i Barcicach. Budynek mieszkalno-pensjonatowy w miał 23 pokoje, w Karwi – 17 pokoi. Budynki w Karwi i charakteryzuje przeciętnie większa liczba pokoi, aniżeli w pozostałych badanych miejscowościach. Średnia liczba pokoi przypadająca na 1 budynek (po wyłączeniu bud. pensjonatowych) wynosi w Karwi – 7,6 w – 6,6 podczas gdy w Glinojecku – 3,1, w Barciach – 4,2 i Sulęczynie – 5,1. 1/3 badanych budynków ma 1-3 pokoi. Budynki takie nie występują zupełnie w Karwi i natomiast dominują w Glinojecku i Barcicach. Charakterystyczny dla Glinojecka jest zupełny brak budynków, w których byłoby więcej niż 5 pokoi. W Karwi natomiast, z wyjątkiem jednego 5-rokojowego budynku, dominują 6-7-pokojowe, chociaż 5 budynków ma powyżej dziesięciu pokoi. W badanych budynkach turystom wyj namowa no 418 pokoi, z tego około 4500/0 w Karwi. W 1/3 budynków wynajmuje się tylko po jednym pokoju (tabela 10). Prawie 70010 wynajmowanych pokoi ma 2-3 łóżek, pokoje 1 i 4-łóżkowe stanowią niewielką grupę. Jako pokoje wynajmowane są także pomieszczenia o innym przeznaczeniu, głównie nieurządzone łazienki, spiżarki i kuchnie. Razem takich pokoi zanotowano 13 (w Karwi 12 i w Barciach 1). Ponadto spotykano często w Karwi urządzone pod kątem wynajmowania turystom pokoje w budynkach gospodarczych oraz 2 domki campingowe stojące na działce obok domu mieszkalnego. Nie zostały one jednak w badaniu uwzględnione. Około 40% wszystkich miejsc noclegowych w badanych budynkach wynajmują zakłady pracy. Odnosi się to przede wszystkim do Karwi i Murzasichla, gdyż w Sulęczynie i Glinojecku zjawisko to nie występuje. Prawie tyle samo miejsc noclegowych wynajmowali w badanych budynkach indywidualni turyści. Najmniej (około 10%) miejsc w kwaterach prywatnych należało do przedsiębiorstw turystycznych. Średnio na 1 budy nek (bez budynków typu pensjonatowego) przypada wynajmowanych miejsc noclegowych: Sulęczyno 6,3 , Karwia 20,0 , Barcice 8,8 , Murzasichle 13,9 , Glinojeck 3,8 [więcej w: malowanie podbitki, studnie głębinowe cennik, ustanowienie służebności ]

Powiązane tematy z artykułem: malowanie podbitki studnie głębinowe cennik ustanowienie służebności