Ponad polowa (57,5 %) badanych rodzin posiadala oprócz dzialki budowlanej gospodarstwo rolne

Ponad połowa (57,5 %) badanych rodzin posiadała oprócz działki budowlanej gospodarstwo rolne. Najliczniejszą grupę – około 36% stanowiły gospodarstwa o powierzchni 2,1-5,0 ha. Udział gospodarstw drobnych – do 1,0 ha wynosił około 2010/0. Tylko działkę budowlaną posiadało 45, tj. ponad 40% badanych respondentów. Poza rolnictwem zatrudniona jest blisko połowa badanych respondentów posiadających gospodarstwo rolne. Podstawową grupę wśród dorosłych mieszkańców (w wieku powyżej 19 lat) badanych budynków stanowią zatrudnieni w gospodarce państwowej. Liczną grupę wśród dorosłych stanowią osoby niepracujące zawodowo i nieuczące się. W tej grupie znajdują się w głównej mierze kobiety zajmujące się gospodarstwem domowym i ludzie starzy. Ponad 60% kobiet nie pracuje zawodowo. Poziom wykształcenia – niezmiernie istotny miernik przynależności do grup społecznych – jest w większości rodzin niski. Prawie 2/3 osób dorosłych badanych rodzin nie uko ńczyło szkoły podstawowej. Podobne dane odnoszą się do głównych użytkowników. Osoby bez podstawowego wykształcenia są głównie ze starszej generacji. W strukturze wykształcenia można zaobserwować pewne różnice regionalne. W i Barcicach (woj. krakowskie) odsetek ludności z wykształceniem średnim i wyższym był większy niż w Karwi i Sulęczynie (woj. gdańskie). Najliczniejszą grupę wśród właścicieli badanych budynków stanowiły osoby w wieku 40-50 i powyżej 60 lat. Respondenci najmłodsi do lat 30 stanowią nieliczną grupę – około 9%. [patrz też: malowanie podbitki, studnie głębinowe cennik, płyta włókno cementowa ]

Powiązane tematy z artykułem: malowanie podbitki płyta włókno cementowa studnie głębinowe cennik