Rozpuszczalne w wodzie produkty reakcji przechodza do roztworu

W roku 1923 radziecki uczony A. A. Bajkow ogłasza swą znaną teorię wiązania i twardnienia materiałów wiążących. Jest ona oparta na wynikach długoletnich i obszernych prac naukowych z dziedziny wiązania i twardnienia nie tylko cementu, ale i innych materiałów wiążących, jak wapno ,i gips. Według teorii Bajkowa w procesie wiązania i twardnienia cementu odróżnić można następujące trzy stadia: 1) stadium rozpuszczania, czyli okres przygotowawczy, 2) stadium koloidowy, czyli wiązania, 3) stadium krystalizacji], czyli twardnienia. W czasie pierwszego stadium , według Bajkowa, woda w zetknięciu się z cząstkami cementu wchodzi w reakcję z jego składnikami ma powierzchni cząstek. Rozpuszczalne w wodzie produkty reakcji przechodzą do roztworu, woda zaś mając dostęp do, głębszych warstw cząstek cementu, reaguje nadal aż do zupełnego nasycenia się roztworu, W drugim stadium następuje bezpośrednia tworzenie się produktów reakcji w stanie stałym, bez uprzedniego nierozpuszczenia się materiałów wyjściowych w wodzie. Powstałe związki, nie mogąc rozpuścić się w nasyconym w pierwszym stadium roztworze, wydzielają się więc twardnienia cementu. w postaci koloidów, przeważnie żelów. Zaczyn, który w pierwszym stadium był plastyczny, obecnie traci swą ruchliwość i z czasem zmienia się w dało stałe, nie wykazując na razie większych wytrzymałości. Trzecie stadium – to okres krystalizacji w czasie którego żele utworzone w drugim stadium krystalizują. Powstałe kryształy zrastają się ze sobą i spleśnieją, dzięki czemu cala masa twardnieje i nabiera wytrzymałości. [podobne: olx dąbrowa górnicza , energia hydratacji , hydratacja cementu ]

Powiązane tematy z artykułem: energia hydratacji hydratacja cementu olx dąbrowa górnicza