Srednio na budynek mieszkalny przypada 4,07 osób; Najwiecej w Barcicach – 5,13, najmniej w Glinojecku – 3,33 i – 3,61

Średnio na budynek mieszkalny przypada 4,07 osób; Najwięcej w Barcicach – 5,13, najmniej w Glinojecku – 3,33 i – 3,61. Wśród badanych najwięcej jest rodzin sześcio i dwuosobowych. Rodziny liczące powyżej 6 osób stanowią prawie 1/4 badanych, z czego połowa przypada na Barcice. W tej wsi znajduje się największa rodzina spośród badanych (dziewięciosobowa, trzypokoleniowa). Najmniejsze rodziny były w Karwi natomiast dominują rodziny trzy- czteroosobowe. Rodziny dwupokoleniowe stanowią 2/3, trzypokoleniowe ok. 15%. (W Barciach – 5, w Glinojecku 1). Wśród 106 badanych rodzin 66 miało dzieci w wieku do 18 lat. Najwięcej, gdyż 21 posiadało jedno dziecko, rodziny mające czworo i więcej dzieci występowały najrzadziej (około 1/5 rodzin, z tego połowa w Barcicach). Prawie 1/3 mieszkańców badanych domów była w wieku do 18 lat. Wśród nich najliczniejszą grupę (około 1/2) stanowią dzieci w wieku 7-15 lat, następnie licznie reprezentowana jest (około 1/5) grupa w wieku 16-18 lat. [przypisy: olx wałbrzych, ogrodzenia joniec, roboty wykończeniowe ]

Powiązane tematy z artykułem: ogrodzenia joniec olx wałbrzych roboty wykończeniowe