Stopien wykonczenia budynków i ich wyposazenie w instalacje techniczno-sanitarne

Stopień wykończenia budynków i ich wyposażenie w instalacje techniczno-sanitarne. Zdecydowana większość badanych budynków, gdyż ponad 90%, była niemal całkowicie wykończona w sensie budowlanym. Zaledwie 7 budynków można uważać za niewykończone, z czego aż 7 znajdowało się w Glinojecku. W celu zorientowania się w długości cyklu budowlanego, przeanalizowano go na przykładzie budynków wzniesionych po 1960 roku, których było 46 w badanej zbiorowości. Nie jest to liczba zbyt duża, pozwala jednak na pewną orientację. Cykl budowy obejmujący czas od uzyskania pozwolenia do zamieszkanie podzielony został na dwa okresy: od uzyskania pozwolenia do rozpoczęcia budowy i od rozpoczęcia budowy do zamieszkania. Na ogół inwestorzy (ponad 95%) przystępują do budowy zaraz po uzyskaniu pozwolenia. Cały cykl budowlany w ponad 43% trwał zaledwie jeden rok. Odnosi się to przede wszystkim do Karwi i Glinojecka. Roboty budowlane i wykończeniowe w ponad połowie budy nków trwały również jeden rok. W blisko 35% budynków cykl trwał jednak powyżej 3 lat. W momencie zamieszkania całkowicie wykończonych było ponad 900/() budynków. Zaobserwowano natomiast duże trudności w wyposażeniu budynków w instalacje techniczno-sanitarne oraz w urządzeniu. Bardzo często w nowych budynkach brakowało podstawowych mebli. Powszechnym jest w nowych domach brak środków na urządzenie tych dużych nieraz budynków. [więcej w: płyta włókno cementowa, plan zagospodarowania przestrzennego zabierzów, mady ]

Powiązane tematy z artykułem: mady plan zagospodarowania przestrzennego zabierzów płyta włókno cementowa