Szablony ustawia sie na gotowym spodzie kanalu

Szablony ustawia się na gotowym spodzie kanału, mocując je do deskowania ścian wykopu. W czasie murowania ścian kanału zachodzi potrzeba usuwania bali obudowy ścian wykopu i związanej z tą czynnością wymiany rozparcia, Przy kanałach o większych profilach należy tę czynność powtarzać nieraz kilkakrotnie w miarę murowania. Bale wyjmuje się wtedy, kiedy na to pozwalają warunki gruntowe. Przestrzeń między murem dolnego sklepienia i ścian kanału a gruntem należy szczelnie wypełnić dobrze ubitym piaskiem z dodatkiem drobnego tłucznia a nawet z dodatkiem pewnej ilości cementu. Od starannego wykonania tej czynności zależy w znacznym stopniu stateczność konstrukcji kanału. W gruntach słabych, a szczególnie w gruntach drobnoziarnistych nawodnionych zachodzi często konieczność pozostawienia niektórych bali obudowy; należy wtedy murować dolne sklepienie i ściany kanału w dotyk, do obudowy. [hasła pokrewne: hydratacja cementu, malowanie podbitki, mady rzeczne ]

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja cementu mady rzeczne malowanie podbitki