Szablony ustawia sie na gotowym spodzie kanalu

Szablony ustawia się na gotowym spodzie kanału, mocując je do deskowania ścian wykopu. W czasie murowania ścian kanału zachodzi potrzeba usuwania bali obudowy ścian wykopu i związanej z tą czynnością wymiany rozparcia, Przy kanałach o większych profilach należy tę czynność powtarzać nieraz kilkakrotnie w miarę murowania. Bale wyjmuje się wtedy, kiedy na to pozwalają warunki gruntowe. Przestrzeń między murem dolnego sklepienia i ścian kanału a gruntem należy szczelnie wypełnić dobrze ubitym piaskiem z dodatkiem drobnego tłucznia a nawet z dodatkiem pewnej ilości cementu. Od starannego wykonania tej czynności zależy w znacznym stopniu stateczność konstrukcji kanału. Continue reading „Szablony ustawia sie na gotowym spodzie kanalu”

Murowanie górnego sklepienia kanalu

Murowanie górnego sklepienia kanału rozpoczyna się po ukończeniu sklepienia dolnego łącznie ze ścianami. i po zapełnieniu spoin w tej dolnej części profilu. I tutaj zachodzi potrzeba wymiany rozparcia wykopu z umieszczeniem rozpór na takiej wysokości, aby nie przeszkadzały one murowaniu. Przed ukończeniem murowania sklepienia nie usuwa się w zasadzie bali z deskowania wykopu, a w razie potrzeby usuwa się tylko te, które wchodzą w przekrój muru sklepienia. Sklepienie kanałów wykonuje się na przesuwnych bębnach, mających kształt sklepienia; jedynie przy większych komorach muruje się sklepienie na specjalnych krążynach. Continue reading „Murowanie górnego sklepienia kanalu”

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykończeniowe, które były tu niezbędne, a przede wszystkim natryskiwanie (torkretowanie) miejsc z wadliwą powierzchnią przeważnie w postaci tzw. raków było kłopotliwe i kosztowne. Przy kanałach betonowych wykonywanych na miejscu w wykopie poważnym zagadnieniem jest szczelność obudowy betonowej. Przy kanałach wykonywanych z prefabrykowanych rur betonowych można zapewnić potrzebną szczelność betonu przez wykonanie izolacji zewnętrznej ich powierzchni; duża szerokość wykopu, w którym się układa takie elementy pozwala na uszczelnienie złącz i pokrycie betonu masą izolacyjną. Przy betonowaniu bezpośrednio na miejscu szerokość wykopu nie pozwala na taki sposób postępowania, a szczelność kanału zabezpiecza się w zasadzie przez wykonanie jego obudowy z betonu szczelnego, tzn. Continue reading „Roboty wykonczeniowe”

Studzienka z kregów betonowych

Studzienka z kręgów betonowych przy głębokości mniejszej niż 3,0 m. Przy tej głębokości nie ma możliwości zastosowania kręgu przejściowego, stosuje się więc na całej wysokości kręgi o średnicy takiej, jak dla komory roboczej. Studnie rewizyjne na kanałach żelbetowych szczególnie pracujących pod ciśnieniem i ze szczelnymi włazami konstruowane są z żelbetu na miejscu budowy. Typowa studzienka tego rodzaju. Na kanałach kamionkowych komorę roboczą studzienki rewizyjnej i przejście pod komin buduje się zazwyczaj z cegły kanalizacyjnej, a tylko komin z gotowych kręgów betonowych . Continue reading „Studzienka z kregów betonowych”

Wysokosci studzienek rewizyjnych

Przy podwójnym naciąganiu zmniejszoną o 5 cm średnicę mają kręgi o wysokości 2 warstw cegieł. W ten sposób przejście np. ze średnicy 1,40 m na średnicę 0,80 m ma wysokość 0,90 m przy pojedynczym naciąganiu, a 1,80 m przy podwójnym. Do odmierzania średnic kolejnych kręgów przy murowaniu służy kołowrotek, który umożliwia zmianę promienia i środka koła. Wysokości studzienek rewizyjnych dostosowuje się do rzeczywistego zagłębienia kanału przez zmienną liczbę kręgów betonowych komina i przez przycinanie ostatniego kręgu przy zachowaniu stałej wysokości komory roboczej albo przez zmianę wysokości komory roboczej. Continue reading „Wysokosci studzienek rewizyjnych”

BUDOWA OBIEKTOW NA SIECI

BUDOWA OBIEKTOW NA SIECI Przed przystąpieniem do robót związanych z budową specjalnych obiektów na sieci w gruntach nawodnionych powinno być obniżone zwierciadło wody gruntowej poniżej spodu fundamentów sposobami, o których była mowa w rozdz. 6. Wszystkie obiekty budowane są przeważnie w specjalnych wykopach o zarysach dostosowanych do planu obiektu. Umocnienie ścian wykopu odeskowanie i rozparcie – wykonuje się wg zasad omówionych w rozdz. 7. Continue reading „BUDOWA OBIEKTOW NA SIECI”

Nowoczesna architektura : Projekt „Losowy”: A101 Urban Block Competition / za bor architects

Dzięki uprzejmości za bor architects The.
Random.
projekt by za archit architects to propozycja dla typowego bloku mieszkalnego w Moskwie, Rosja dla A101: Urban Block Competition.
Budynki tworzące typową dzielnicę można łączyć w różne kombinacje.
znaczna liczba zmian może zostać utworzona przy użyciu ograniczonej liczby bloków. Continue reading „Nowoczesna architektura : Projekt „Losowy”: A101 Urban Block Competition / za bor architects”

Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkurencji w rejonie Tianjin Port East / ZIP & amp; BDX Studio

Dzięki uprzejmości ZIP & BDX Studio ZIP & BDX Studio udostępniliśmy nam swoją propozycję dotyczącą obszaru Tianjin Port East w Chinach.
Celem ich projektu było podkreślenie i ciągłe wykorzystywanie dwoistości pomiędzy naturą i architekturą, stałe i zmienne, krzywa i kąt.
Odzwierciedla się to w ich wybranej geometrii, ponieważ wyraźnie geometryczna, szalona płyta unosi się nad ziemią, prawie nie łącząc się z nią.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkurencji w rejonie Tianjin Port East / ZIP & amp; BDX Studio”

Nowoczesna architektura : AD Recommends: Best of the Week

Właśnie mieliśmy bardzo intensywny tydzień w Blogu.
Wraz z wieloma wspaniałymi projektami, Eduardo Souto de Moura został ogłoszony jako nowy zdobywca nagrody Pritzkera, a Lebbeus Woods odmówił pracy w Chinach do czasu uwolnienia Ai Weiwei z więzienia.
Sprawdź wszystkie nowości i najlepsze projekty z zeszłego tygodnia po przerwie.
2011 Nagroda Pritzkera: Eduardo Souto de Moura 58-letni architekt z Porto pracował w swoich wcześniejszych latach w biurze Alvaro Siza, kolejny Pritzker Laureate (1992), a swoją własną praktykę otworzył w 1980 roku.
Od tego czasu ukończył ponad sześćdziesiąt budynków, w większości w Portugalii, a także w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (czytaj więcej.) Dom w Punta Chilen / dRN Arquitectos W przeciwieństwie do nagłej topografii kontynentalnego Chile, łagodne zbocza i wydłużony horyzont na wyspie Chiloé określa odrębny krajobraz. Continue reading „Nowoczesna architektura : AD Recommends: Best of the Week”

Architektura i nowoczesne budownictwo – In Progress: Staten Island Animal Care Centre / Garrison Architects

Dzięki uprzejmości Garrison Architects Głównym celem projektu nowego Centrum Staten Island Animal Care było stworzenie wysokiej jakości środowiska dla zwierząt, personelu i gości.
Budynek jest osłonięty wysoce izolującą, półprzezroczystą kopertą z poliwęglanu.
Zapewnia to wyższą wydajność w porównaniu do typowego szkła i maksymalizuje korzyści naturalnego światła.
Dach zewnętrznego obwodu mieszczącego zwierzęta jest uniesiony nad dolną wewnętrzną płaszczyzną dachu, która obejmuje inne funkcje schronienia.
Ta konfiguracja pozwala na wejście światła dziennego do obiektu z wielu stron. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – In Progress: Staten Island Animal Care Centre / Garrison Architects”